E-Fix

Prestatgeríes metàl·liques fixes

Prestatgeries metàl·liques modulars: una gestió eficient de l’espai.

El coneixement sempre ha resultat clau a l’hora d’aconseguir l’èxit. Disposar de la informació precisa en el moment adequat, pot resultar decisiu. Espai, ordre, accessibilitat i conservació són termes fonamentals en la gestió de qualsevol arxiu.

Les prestatgeries metàl·liques fixes E-FIX t’ajudaran a realitzar una gestió més eficient del teu arxiu facilitant l’ordre, millorant l’accessibilitat i aportant solucions per a millorar el grau de conservació de la documentació arxivada. Les prestatgeries metàl·liques modulars són de fàcil muntatge, que possibiliten ampliar i modificar la seva configuració, així com la reutilització de tot el material en possibles canvis d’ubicació. Permeten així mateix la possibilitat d’adaptació a futures instal·lacions d’armaris compactes.

La versatilitat de les prestatgeries modulars permet incorporar múltiples accessoris i complements que les permeten adaptar-se a les diferents necessitats de cada arxiu (prestatges per a carpetes penjants, material audiovisual, revister-expositor, prestatges extraïbles, safates de consulta, aguantallibres de vareta, separadors metàl·lics, portes batents, etc.).

Oferim als nostres clients la possibilitat de personalitzar la seva instal·lació mitjançant l’elecció de color segons la carta RAL. Estètica, funcionalitat i robustesa són requisits que són presents en l’evolució contínua dels nostres sistemes d’arxiu.

EFIX és un producte fabricat a mesura de les necessitats de cada usuari.

Eypar Efix
R

Prestatges

Ofereixen una capacitat de càrrega de 100 kg. per metre lineal i se suporten en els panells i bastidors intermedis mitjançant ganxos de fàcil col·locació i extracció (no es necessita cap tipus d’eina o accessori). Són graduables cada 25 mm. de forma independent per cada cara de la prestatgeria.

R

Laterals exteriors

(panell frontal i posterior): Construïts en una sola peça, en planxa d’acer polida i laminada en fred d’1 mm. d’espessor. A la part exterior van proveïts d’un visor portatítols que permet la identificació del contingut de les prestatgeries.

R

Bastidors intermedis

Elements que divideixen l’interior de les prestatgeries en dos o més mòduls segons la seva dimensió longitudinal. Té una estructura formada per quatre perfils verticals, folrats amb panells divisoris, per a evitar-ne el desplaçament i la possible caiguda de la documentació.

R

Posteriors

Elements que divideixen i fan independents les dues cares de les prestatgeries dobles, de manera que eviten el possible desplaçament de la documentació. Així mateix doten l’estructura d’una total estabilitat i estalvien l’ús de tensors de trava.

R

Peus anivelladors

Suporten les prestatgeries i en permeten l’anivellació.

R

Tensors de trava

Elements que aguanten amb força els bastidors i que doten l’estructura de total estabilitat. Incorporen tensors de rosca per a ajustar la ver­ ticalitat.

Solucion E-Fix

Descarregar PDF

Soluciones

E-Disc

E-Logic

Ofi-Kit

BlockArt

E-Fix

Standbook