BlockArt

Emmagatzematge d’obres d’art

Gestionem el teu arxiu mòbil per a obres d’art.

BLOCKART s’ha dissenyat per a respondre a les necessitats d’arxiu i emmagatzematge d’obres d’art en Museus, Pinacoteques, Salas d’Art, etc. després del constant creixement del seu volum. Els nostres sistemes aporten solucions efectives, innovadores, segures i rendibles als seus problemes d’espai.

BLOCKART disposa de diferents accessoris que proporcionen als objectes i obres arxivades les millors condicions de dipòsit.

Optimització de l’espai disponible.

BLOCKART permet triar entre dues opcions, enreixats penjants i enreixats rodants per a l’arxiu mòbil d’obres d’art.

L’objectiu principal en cada cas és la millor optimització de l’espai disponible i adaptar la instal·lació al tipus d’objecte a emmagatzemar.

L’enreixat, element comú en totes dues opcions, és el suport sobre el qual se suspenen o donen suport a les obres. Els seus múltiples reticles possibiliten diferents opcions a l’hora de distribuir i combinar els diferents formats i grandàries.

Eypar Blockart
Peines colgantes

Graelles penjants per a grans espais

El nostre sistema de graelles penjants es munta sobre una estructura que s’autotransporta per damunt del terra existent.

Més informació

Les graelles s’extreuen frontalment fent una lleugera força de tracció sobre el tirador que incorporen. Aquesta opció és recomanable per a locals amb altures superiors a 2’5 metres.

Su archivo sobre ruedas

Grelles rodants

Aquest tipus de graelles és adequat per a locals amb altura inferior a 2,5 metres.

Més informació

Es desplacen lateralment i un sol passadís és suficient per a accedir a qualsevol punt del seu contingut.

El mecanisme de desplaçament pot ser manual, maneta,  o bé volant, que inclou un mecanisme de reducció d’esforç. El mode volant permet el desplaçament de diversos mòduls al mateix temps.

Els equips BLOCKART poden incorporar un tancament general que permet el bloqueig de tot el conjunt i que n’impedeix l’obertura.

Les graelles rodants BLOCKART  llisquen sobre rails d’acer calibrat d’alta resistència. Poden col·locar-se directament sobre el terra existent o anar encastats en el paviment.

L’opció Plataforma no requereix cap tipus d’obra per a la instal·lació.

Els rails s’anivellen directament sobre el terra existent, incorpora una rampa perimetral per a facilitar l’accés amb carros de transport.

L’opció Encastat pot fer-se directament amb obra i recrescut posterior o mitjançant obertura de regates en el paviment ja existent.

Hacemos más grande el espacio

Dimensions

BlockArt és un producte fabricat a mida de les necessitats de cada usuari.

Solució BlockArt

Descarregar PDF

Soluciones

E-Disc

E-Logic

Ofi-Kit

BlockArt

E-Fix

Standbook